Autorizaţie

Secția AZ din cadrul Asociaţiei Oameni Buni este Unitate Protejată conform legii 448/2006 cu autorizaţia numărul 250/11.10.2021 ( autorizație iniţială 16/18.01.2021).

Autorizaţia o găsiţi AICI .

Documente Necesare Colaborării:

Acord de Parteneriat – descărcă documentul;

Contract de Colaborare – descărcă documentul;

Autorizația Asociația Oameni Buni – descarcă documentul;

Fișe de Post

Cadrul legal

Ȋncepând cu data de 21 august 2020, când a intrat în vigoare legea 193/2020 care modifică legea 448/2006 privind protecţia și promovarea persoanelor cu handicap, companiile cu peste 50 de angajați au posibilitatea să redirecţioneze maximum jumătate din suma datorată fondului pentru handicap spre achiziționarea de produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate.

Condiţia este ca achiziţiile de la unităţi protejate autorizate să se realizeze pe bază de parteneriat iar aceste produse sau servicii să fie realizate prin propria activitate (integral sau parţial) a persoanelor cu handicap angajate in cadrul unităţii protejate.

Documentele necesare decontării acestor sume sunt:

  • Contract de Colaborare – descarcă document;
  • Acord de Parteneriat – descarcă document;
  • Factura și dovada plăţii;
  • Dovada implicării persoanelor cu handicap în realizarea produselor sau serviciilor – se face cu fișele de post puse la dispoziție de către Unitatea Protejată;
  • Completarea formularului 100 “Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat” la sectiunea f) vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate – descarcă document;

Extras Legea 448/2006

Autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puțin 50 de angajați, au obligația de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați.

Autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condițiile prevăzute la alin. (2), pot opta pentru una dintre următoarele obligații:

  1. a) să plătească, lunar, către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;
  2. b) să plătească, lunar, către bugetul de stat o sumă reprezentând echivalentul a minimum 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentând diferența până la nivelul sumei prevăzute la lit. a) să achiziționeze, pe bază de parteneriat, produse și/sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unități protejate autorizate.

LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006 (**republicată**)

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/77815

LEGEA nr. 81 din 12 aprilie 2021

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/240955

LEGEA nr. 193 din 21 august 2020

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229306

LEGEA nr. 145 din 22 iulie 2020

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228037

Mai multe informații despre Unități Protejate găsiți la linkurile de mai jos:

Registrul unităților protejate:

http://andpdca.gov.ro/w/unitati-protejate-autorizate/

Procedura de autorizare:

http://andpdca.gov.ro/w/wp-content/uploads/2020/11/procedura-de-autorizare-a-unitatilor-protejate-din-2020.pdf

Întrebări și răspunsuri:

http://andpdca.gov.ro/w/upa-clarificare/

Informaţii utile

Mai multe informații despre Unități Protejate găsiți la linkurile de mai jos:

 Registrul unităților protejate:

http://andpdca.gov.ro/w/unitati-protejate-autorizate/

Procedura de autorizare:

http://andpdca.gov.ro/w/wp-content/uploads/2020/11/procedura-de-autorizare-a-unitatilor-protejate-din-2020.pdf

Întrebări și răspunsuri:

http://andpdca.gov.ro/w/upa-clarificare/

Raport anual

Raportul anual pentru anul 2021 il gasiti AICI

Raportul anual pentru anul 2022 il gasiti AICI